• car-ne-1.jpg
  • car-ne-2.jpg
  • CAR-NE


    3/2012

    Deze installatie biedt het publiek een confronterende theatrale ervaring in een huiselijke sfeer, waarmee wordt ingezoomd op ons dagelijkse consumptiepatroon. Preciezer geformuleerd: wat zegt ons gedrag ten aanzien van voedsel over onze identiteit? Een dier is makkelijk over het hoofd te zien
 wanneer het op je bord ligt 
of vooral daar?

    PERFORMANCE DESIGN Sandra Lange | VIRTUAL DESIGN Job Jutten | PERFORMERS Wieke Rasing | Marieke Valk | DRAMATURGIE Robbert van Heuven  

    Deze productie was te zien op Festival CEMENT 2012 en werd mede mogelijk gemaakt door het Productiefonds Oost-Nederland, het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel, de gemeente Zwolle, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), Festival CEMENT en Productiehuis Brabant.